தமிழ் நாடு தகவல் ஆணையம் அறிக்கை.

Priority for Senior Citizens in RTI | தகவல் பெரும் உரிமை சட்டத்தில் மூத்த குடிமக்களுக்கான சலுகை

மூத்த குடிமக்களுக்கு RTI சலுகை:-

:::::::::::::::*:::::::::::::::::*:::::::::::::::::::*:::::::::::::::::::

தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இரண்டாவது மேல் முறையீடு அல்லது புகார் செய்யும் போது அத்தகைய இரண்டாவது மேல்முறையீடு மற்றும் புகார் மனுவை எட்டு வாரங்களுக்குள் நிறைவேற்றியை செய்யப்பட வேண்டும் என கீழ்காணும் தகவல் ஆணைய சுற்றறிக்கை தெளிவு படுத்துகிறது.

#RTIசட்டம் 2015 இன் பிரிவு 15(4)ன் கீழ் மாநில தலைமை தகவல் ஆணையருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் கீழ், 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், வயதுச் சான்றுக்காக ஆணையத்திடம் அடையாளத்துடன் மேல்முறையீடு / புகாரை தாக்கல் செய்தால், இதன் மூலம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

(அதாவது, அடையாள அட்டை, ரேஷன் கார்டு, பான் கார்டு, ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பாஸ்போர்ட், கல்விச் சான்றிதழ், பஞ்சாயத்து / மாநகராட்சி / நகராட்சி போன்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சான்றிதழ் போன்ற எந்தவொரு அரசு நிறுவனம் / ஏஜென்சி / உள்ளாட்சி அமைப்பு வழங்கிய பிறந்த தேதி சான்றிதழ் , அல்லது வேறு ஏதேனும் உண்மையான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணம்), பின்னர் அத்தகைய மேல்முறையீடு / புகார் சம்பந்தப்பட்ட கமிஷனர்கள் முன் முன்னுரிமை அடிப்படையில் 8 வாரங்களுக்குள் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். என மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையம், சென்னை, சுற்றறிக்கை எண்.06/2018 நாள். 02.02.2018 மூலமாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

🔊 Listen to this மூத்த குடிமக்களுக்கு RTI சலுகை:- :::::::::::::::*:::::::::::::::::*:::::::::::::::::::*::::::::::::::::::: தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இரண்டாவது மேல் முறையீடு அல்லது புகார் செய்யும் போது அத்தகைய இரண்டாவது மேல்முறையீடு மற்றும் புகார் மனுவை எட்டு வாரங்களுக்குள் நிறைவேற்றியை செய்யப்பட வேண்டும் என கீழ்காணும் தகவல் ஆணைய சுற்றறிக்கை தெளிவு படுத்துகிறது. #RTIசட்டம் 2015 இன் பிரிவு 15(4)ன் கீழ் மாநில தலைமை தகவல் ஆணையருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் கீழ்,…

🔊 Listen to this மூத்த குடிமக்களுக்கு RTI சலுகை:- :::::::::::::::*:::::::::::::::::*:::::::::::::::::::*::::::::::::::::::: தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் இரண்டாவது மேல் முறையீடு அல்லது புகார் செய்யும் போது அத்தகைய இரண்டாவது மேல்முறையீடு மற்றும் புகார் மனுவை எட்டு வாரங்களுக்குள் நிறைவேற்றியை செய்யப்பட வேண்டும் என கீழ்காணும் தகவல் ஆணைய சுற்றறிக்கை தெளிவு படுத்துகிறது. #RTIசட்டம் 2015 இன் பிரிவு 15(4)ன் கீழ் மாநில தலைமை தகவல் ஆணையருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களின் கீழ்,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *