ஜப்பான் ஸ்பான்ச் கேக் செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: முட்டை வெள்ளை கரு 5, முட்டை மஞ்சள் கரு 5, முட்டை 1, வெண்ணெய் 60g , பால் 100ml, மைதா 60g, கார்ன்…

வீட்டிலேயே முட்டையில்லா ஸ்பான்ச் கேக் செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: மைதா 1.5 கப், பால் 1.5 கப், எழுமிச்சை ஜூஸ் 1.5 டீ ஸ்பூன், பேக்கிங் பவ்டர் 1 டீ ஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா…

வீட்டிலேயே ஸ்பான்ச் கேக் செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: மைதா-1 கப், முட்டை-3, பேக்கிங் பவ்டர்-1 டீ ஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா-1/2 டீ ஸ்பூன் சீனி 3/4 கப், எண்ணெய்-6 டீ ஸ்பூன் மற்றும்…