வாஷிங் பவுடர் தயாரிப்பது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: (1) க்ளோபல் சால்ட் என்ற சோடியம் சல்பேட் 1 கிலோ (2) வாஷிங் சோடா 3 கிலோ (3) பேக்கிங் சோடா 2 கிலோ…