வாஷிங் பவுடர் தயாரிப்பது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: (1) க்ளோபல் சால்ட் என்ற சோடியம் சல்பேட் 1 கிலோ (2) வாஷிங் சோடா 3 கிலோ (3) பேக்கிங் சோடா 2 கிலோ (4 ) TSP ட்ரை சோடியம் பாஸ்பேட் 1/2 கிலோ (5) பிரி ப்ளோ சால்ட் என்ற வேக்கும் சால்ட் 2.5 கிலோ (6) டினோபால் 100 கிராம் (7) ஆசிட் ஸ்லரி 1…