3 பொருளில் ரஸ்னா பவுடர் வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாம்.

தேவையான பொருட்கள்: 1) சீனி 25௦ கிராம், 2) க்ளுகோஸ் பவ்டர் 4 ஸ்பூன், 3) உப்பு தேவையான அளவு, ௪) மேங்கோ மில்க் எசன்ஸ். 236