2020 ல் என்ன பண்ணலாம்?ஆனந்த் ஸ்ரீநிவாசன் பேட்டி.

2020ல் இந்தியா மோசமான பொருளாதார பிரச்சனையை சந்திக்கும். 2019ல் பெட்ரோல் விலை 10% டீசல் விலை 10% எறியுள்ளது. 307