முட்டைக் காடை வளர்ப்பு முழு விபரம்.

காடை கூண்டு செய்வது எப்படி!!மற்றும் காடை முட்டைகள் பற்றிய விவரங்கள்!! l Quail Farming in Cage காடைகுஞ்சை முதல் நாள் முதல் வளர்தெடுப்பது எப்படி! I Quails Brooding வெயில் காலத்தில் காடைகளை பராமரிப்பது எப்படி!! l Quail Farming in Summer காடை பண்ணையை சுத்தமாக வைத்திருப்பது எப்படி/How to Keep Quail Farm Clean!! 24 நாட்களில் 180-200…