12 வோல்ட் இண்டக்ஷன் சர்க்யூட்

Components: (1) Copper Wire 2mm 3 Turn and 3 Turn (2) 2pcs Transistor IRF 3205 or z44n (3) Heat sink…

12 வோல்ட்டிலிருந்து அதிக மின் அழுத்த இன்டக்ஷன் மோடுள் செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: Mosfet IRFZ44N x 2 ??? Heat sink x 2 Capasotor 22nf / 2Kv Resistor 10K ohm x 2…