இன்டக்ஷன் அடுப்பு ரிப்பேர் செய்வது எப்படி? (வீடியோ)

வீடியோ-1 வீடியோ-2 285

12 வோல்ட்டிலிருந்து அதிக மின் அழுத்த இன்டக்ஷன் மோடுள் செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: Mosfet IRFZ44N x 2 ??? Heat sink x 2 Capasotor 22nf / 2Kv Resistor 10K ohm x 2…