180w இண்டக்ஷன் அடுப்பு தயாரிப்பது எப்படி? (ஹிந்தி வீடியோ)

168

12 வோல்ட் இண்டக்ஷன் சர்க்யூட்

Components: (1) Copper Wire 2mm 3 Turn and 3 Turn (2) 2pcs Transistor IRF 3205 or z44n (3) Heat sink transistor (4) 4 pcs of 470-ohm resistor (5) 2 psc 235-ohm resistor (6) 2pcs 100-ohm resistor (7) 1pc 1.5uf box capacitor (8) Toroid ring with…