இந்திய விடுதலைக்கு போராடியவர்கள் பற்றி சீமான்.

216

குடியுரிமை சட்ட மசோதாவை கெஜட்டில் விழியிட்டதை பற்றி பி.ஜெ.

212

1900 பக்க பாபர் பள்ளி தீர்ப்பு பற்றி முத்துகிருஷ்ணன்.

198

இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் இசுலாமியர்களின் பங்கு என்ன? ஒரு அலசல்.

210