முஹம்மது யாகூப்

Member Information

Full Name ♂️ முஹம்மது யாகூப் -
Birth#1Date of Birth1944
Place of Birthமுத்துபேட்டை
Father முஹம்மது நைனா மலை
Mother பாத்திமா
Siblings ♀️ முகமது ஆசியா அம்மாள், ♂️ ஜெஹபர் அலி
Spouse#1Nameநபிசா உம்மாள்
Date of Marriage
Children
#2Nameபாத்தி முத்து ஜொஹரான்
Date of Marriage
Children
#3NameUnknown
Date of Marriage
Children
Death#1Date of death1982
Place of deathகாரைக்கால்
admin.service-public.in

Author: admin.service-public.in