முஹம்மது நைனா மலை

Member Information

Full Name ♂️ முஹம்மது நைனா மலை -
Birth#1Place of Birthமுத்துபேட்டை
Father காஜா மெய்தீன்
Spouse#1Nameபாத்திமா
Date of Marriage
Children ♀️ முகமது ஆசியா அம்மாள், ♂️ முஹம்மது யாகூப், ♂️ ஜெஹபர் அலி
#2NameUnknown
Date of Marriage
Children
Death#1Date of death1982
Place of deathகாரைக்கால்
admin.service-public.in

Author: admin.service-public.in