குடியுரிமை சட்ட மசோதாவை கெஜட்டில் விழியிட்டதை பற்றி பி.ஜெ.

https://www.facebook.com/onlinepjnet/videos/2599158240133888/ 11

டி.வி. விவாதங்களில் பேசப்படும் விஷ கருத்துக்கள் பற்றி பி.ஜெ.

https://www.facebook.com/onlinepjnet/videos/617437162394783/ 12

பி.ஜெ. பேச்சு

ஆடியோ ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட பதிவு NPR, NRC, CAA, க்கு தக்க பதிலடி ஆடியோ ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட பதிவு NPR, NRC, CAA, க்கு தக்க பதிலடி Julkaissut PJ – பி.ஜெ Sunnuntaina 5. tammikuuta 2020 10