மோடி ஒரு அயோக்கியன் பிரசன்னா முழக்கம்.

சரியான சவுக்கடி மோடியைபற்றியும் மற்றும் குடியுரிமையைப் பற்றி பேசும்தமிழன் பிரசன்னா… Julkaissut உங்கள் நனபன் பசிர் Maanantaina 20. tammikuuta 2020 தகவல்கள் குடியுரிமை சட்டம் எப்போது வந்தது. குடியுரிமை சட்டம் என்ன சொல்கிறது. 6