இந்தியாவின் பல முக்கியஸ்தர்களின் சர்ச்சைக்குறிய பேச்சு.

இத்தனை வன்முறை பேச்சுக்கள் பேசியவர்கள் எல்லாம் சிறையில் இல்லை, சோழிய முடிங்க என்று சொன்ன நெல்லை கண்ணன் மட்டும் சிறையில் …வன்முறையை தூண்டும் பேச்சுக்கள் பேசி, நாட்டின் அமைதியை குழைப்பது யார் என்று இத வீடியோ பார்க்கும் அனைவருக்கும் புரியும் . Julkaissut ஆரிப் ராஜா வீடியோஸ் Tiistaina 7. tammikuuta 2020 6