பெரியார் தொண்டனாக நடிகர் சத்யராஜ் பேச்சு

தகவல் குலக்கல்வியை எதிர்த்த பெரியார் இயக்க போராட்ட வரலாறு புத்தகவெளியீட்டு விழா பெரியார் ஈரோட்டிலேயே ஒரு பெரிய பணக்காரர் திராவிடத்தை புரியவைத்து பெரியாரால் உருவாக்கப்பட்டவர் ஒரு போராளி…