எந்த மதம் மற்றும் எந்த சாதியும் இல்லையென்று சான்றிதழ் பெற்ற முதல் பெண்மணி.

Meet Sneha, The First Indian To Get ‘No Caste, No Religion’ Certificate #உலக_மகளிர்_வாரம் : நாட்டிலேயே 'சாதி – மதம் அற்றவர்' என சான்றிதழ் பெற்ற முதல் பெண்மணி! Julkaissut தமிழ் NEWJ Perjantaina 6. maaliskuuta 2020 8