இந்த பேச்சு இஸ்லாமியர்கள் மீதான மதிப்பை அதிகரித்துள்ளது

எந்த உண்மையான இந்துவும், பள்ளிவாசல் ஒலிபெருக்கி கூம்பாவை ஆட்டி பிடிங்கி எரிய மாட்டான். எந்த உண்மையான முஸ்லிமும் கோவிலுக்குள் சென்று பன்றிக்கறியை போடமாட்டான். இந்த செயல்களை செய்வது…

பாபர் பள்ளி மற்றும் ராமர் கோயில் பற்றி முத்துகிருஷ்ணன் பேச்சு.

கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்கள் பாபர் பள்ளி வழக்கு தொடரும்போது . 328

1900 பக்க பாபர் பள்ளி தீர்ப்பு பற்றி முத்துகிருஷ்ணன்.

308