இஞ்சி சுக்கு கடுக்காய் இம்மூன்றும் தினம் சாப்பிட்டால்? டாக்டர் சிவராமன்.

307

காய்ச்சல் ஜுரம் நீங்க உடனடி தீர்வு. டாக்டர் சுப்பிரமணியன்.

305

சளி ஜலதோஷம் மூக்கடைப்பு நிரந்தர தீர்வு. டாக்டர் சுப்பிரமணியன்.

304

பல நோய்களுக்கு ஒரே மருந்து அசைவம்தான். டாக்டர் சிவராமன்.

287

கருஞ்சீரகத்தின் மருத்துவ குணங்கள். டாக்டர் சிவராமன்.

299

HIV முதல் CANCER வரை அடியோடு குணப்படுத்தும் பழங்குடியின வைத்தியர் பிச்சாண்டி

HIV முதல் CANCER வரை அடியோடு குணப்படுத்தும் பழங்குடியின வைத்தியர் பிச்சாண்டி ஐயா அவர்களது ஏரியாவில் நெட்வொர்க் கிடையாது ஆகையால் தாங்கள் செல்வதாக இருந்தால் சனி மற்றும்…