தங்க காசு திட்டம் | GOLD COIN SCHEME

தங்க காசு திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் அறிமுகம் செய்கிறோம். இதனால் சேமிப்பு மட்டுமின்றி தொடர் வருமானமும் கிடைக்கும்.இந்த திட்டத்தின் விதி முறைகள்:1. ஒரு நபர் உறுப்பினராக சேர…

பெர்பெக்க்யூ காஸ் பர்னர் தயாரிப்பது எப்படி? DIY

251

கரியில்லாத ராக்கட் அடுப்பு + ரொட்டி அடுப்பு+ பீசா அடுப்பு+ க்ரில் அடுப்பு.

240

180w இண்டக்ஷன் அடுப்பு தயாரிப்பது எப்படி? (ஹிந்தி வீடியோ)

235

ராக்கெட் ஸ்டவ்வுடன் விறகடுப்பு ஓவன் செய்வது எப்படி?

246