தங்க காசு திட்டம் | GOLD COIN SCHEME

தங்க காசு திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் அறிமுகம் செய்கிறோம். இதனால் சேமிப்பு மட்டுமின்றி தொடர் வருமானமும் கிடைக்கும்.இந்த திட்டத்தின் விதி முறைகள்:1. ஒரு நபர் உறுப்பினராக சேர ரூ 999 பணம் செலுத்த வேண்டும். 2. அதற்கு பகரமாக ஒரு தங்ககாசு வழங்கப்படும்.3. அந்த தங்க காசை, திட்டம் முடியும் வரை விற்கவோ அழிக்கவோ. அடகு வைக்கவோ கூடாது.4. உறுப்பினரான ஒரு நபர்…

பெர்பெக்க்யூ காஸ் பர்னர் தயாரிப்பது எப்படி? DIY

184

கரியில்லாத ராக்கட் அடுப்பு + ரொட்டி அடுப்பு+ பீசா அடுப்பு+ க்ரில் அடுப்பு.

177

180w இண்டக்ஷன் அடுப்பு தயாரிப்பது எப்படி? (ஹிந்தி வீடியோ)

168

ராக்கெட் ஸ்டவ்வுடன் விறகடுப்பு ஓவன் செய்வது எப்படி?

183