சில்வர் பாத்திரங்கள் உற்பத்தி மற்றும் மொத்த விற்பனை.

ALAGU SUSUNTHA METALS; DEALER IN :STAINLESS STEEL,VESEL LAXMIPURAM KURUKUTERU MADHURAI 625 001 PHONE; MANAGER:79043 12089 82486 42255 70107 32075 93

எட்டையாபுரம் ஆட்டு சந்தை, தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

துத்துக்குடி மாவட்டம், எட்டையாபுரம் ஆட்டு சந்தை, சனிக்கிழமை தோறும். 175