டெல்லியில் 325 பள்ளிகளில் 20000 நபர்கள் தங்க வைத்து தின உணவு வழங்கப்படுகிறது. அரவிந்த் கேஜ்ரிவால்.

322

கடைகளுக்கு வருபவர்களை அடிக்க சொல்லவில்லை. மாறாக வழிநடத்தும் வங்க முதல்வர். மேலும் முறையான நிவாரணம்.

நிவாரணம்: வங்க முதல்வர் நேராக மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கினார். blob:https://www.facebook.com/6321ed8e-f93f-4759-8bc9-d21fc6d47159 325