எவ்வித எரிபொருளுமின்றி தானாக இயங்கும் தண்ணீர் பம்ப். தமிழக விஞ்ஞானி கண்டுபிடிப்பு.

250

இராமர் பிள்ளையின் மூலிகைப்பெட்ரோல் சாத்தியமா? – Part 2 by LMES

262

இராமர் பிள்ளையின் மூலிகைப்பெட்ரோல் சாத்தியமா? – Part 1 by LMES

269

எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த உண்மை ! பெட்ரோலை விட 20% மடங்கு சக்திவாய்ந்த எரிபொருள். ராமர்பிள்ளை.

262