Tag: Green Tribunal / பசுமை தீர்ப்பாயம்

Green Tribunal | What is that? பசுமை தீர்ப்பாயம் என்றால் என்ன?

சட்ட விழிப்புணர்வு
AIARA

🔊 Listen to this Green Tribunal | What is that? பசுமை தீர்ப்பாயம் என்றால் என்ன? அதன் அதிகாரம் மற்றும் பணிகள் என்ன? தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் விதி, 21ன் படி, 2010, அக்., 18ம் தேதி அமைக்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பாயம் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான வழக்குகளை, தாமாகவே “விரைவு கோர்ட்’ முறையில் விசாரிக்கிறது. இதன் தலைமையிடம் டில்லியில் உள்ளது : National Green…