38 நாடுகளில் பரவிய ஒமிக்ரான் வைரஸ்; வரும் காலங்களில் அதிகரிக்க வாய்ப்பு: WHO எச்சரிக்கை

தென்ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸின உருமாற்றமான ஒமிக்ரான் வைரஸ் 38 நாடுகளில் பரவியுள்ளது , ஆனால் உயிரிழப்பு பாதிப்புகள் எதையும் ஏற்படுத்தவில்லை என சுகாதார அமைப்புத் தெரிவித்துள்ளது. ஓமிக்ரன் உருமாறிய கொரோனா.. இந்தியாவில் அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தலாம்.. டாப் ஆய்வாளர் முக்கிய ஆய்வு

🔊 Listen to this தென்ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸின உருமாற்றமான ஒமிக்ரான் வைரஸ் 38 நாடுகளில் பரவியுள்ளது , ஆனால் உயிரிழப்பு பாதிப்புகள் எதையும் ஏற்படுத்தவில்லை என சுகாதார அமைப்புத் தெரிவித்துள்ளது. ஓமிக்ரன் உருமாறிய கொரோனா.. இந்தியாவில் அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தலாம்.. டாப் ஆய்வாளர் முக்கிய ஆய்வு

🔊 Listen to this தென்ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸின உருமாற்றமான ஒமிக்ரான் வைரஸ் 38 நாடுகளில் பரவியுள்ளது , ஆனால் உயிரிழப்பு பாதிப்புகள் எதையும் ஏற்படுத்தவில்லை என சுகாதார அமைப்புத் தெரிவித்துள்ளது. ஓமிக்ரன் உருமாறிய கொரோனா.. இந்தியாவில் அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தலாம்.. டாப் ஆய்வாளர் முக்கிய ஆய்வு