2022 ஜனவரி 1 முதல் அமேசான் ப்ரைமில் கிரிக்கெட் நேரலை செய்யப்படும் என அமேசான் அறிவிப்பு

டெல்லி: 2022 ஜனவரி 1 முதல் அமேசான் ப்ரைமில் கிரிக்கெட் நேரலை  செய்யப்படும் என அமேசான் அறிவித்துள்ளது. நியூசிலாந்து அணியின் சர்வதேச போட்டிகளை நேரலை செய்வதற்கான உரிமத்தை அமேசான் பெற்றது.

AIARA

🔊 Listen to this டெல்லி: 2022 ஜனவரி 1 முதல் அமேசான் ப்ரைமில் கிரிக்கெட் நேரலை  செய்யப்படும் என அமேசான் அறிவித்துள்ளது. நியூசிலாந்து அணியின் சர்வதேச போட்டிகளை நேரலை செய்வதற்கான உரிமத்தை அமேசான் பெற்றது.

AIARA

🔊 Listen to this டெல்லி: 2022 ஜனவரி 1 முதல் அமேசான் ப்ரைமில் கிரிக்கெட் நேரலை  செய்யப்படும் என அமேசான் அறிவித்துள்ளது. நியூசிலாந்து அணியின் சர்வதேச போட்டிகளை நேரலை செய்வதற்கான உரிமத்தை அமேசான் பெற்றது.