மரக்கரண்டி தயாரிக்கும் இயந்திரம்.Wooden Spoon or Ice stick Making Machine.

WOODEN SPOON FACTORY IN INDIA: https://youtu.be/n6RZU4MTg-w WOODEN SPOON PRODUCTION LINE: https://youtu.be/iOlYO6EdyWQ DISPOSABE ICE CREAM SPOON : https://youtu.be/wD7hvpplV5w Kamal Engineering Works…

உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தயாரிப்பு மற்றும் விற்பனை முழு விபரம்.

110

வாழை மற்றும் உருளை சிப்ஸ் தயாரிக்கும் இயந்திரம்.

133

பேக்கிங் கவர் எங்கே எப்படி செய்வது எவ்வளவு செலவாகும் முழு விவரம்

147