விவசாயம் மற்றும் பண்ணைகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அனைத்தும்.

உங்கள் ஆடு, மாட்டுப்பண்ணைகளுக்கான “தீவனம் வெட்டும் இயந்திரம்” – எப்படி தேர்வு செய்வது தெளிப்பான் வகைகள் | sprinkler types 95

BioFloc-ல் பயோ ப்ளாக் மீன் வளர்ப்பு பற்றிய முழு விபரம்.

BioFloc-ல் மீன் வளர்க்க ஆசையா?? அப்போ! இந்த வீடியோவை முழுவதும் பாருங்க BioFloc பற்றி மேலும் விவரம் அறிய: Ganesh moorthy -8870786606 Sathya soroopan- 9047558953 Vijay -9698862641 300சதுர அடி போதும் மாதவருமானம் கிடைக்க நோய் இல்லா இயற்கை முறையில் Biofloc மீன் வளர்ப்பு முறை Biofloc Fish Farming (in Tamil)@ Terrace. Is it Possible? நோய்…

மீன் வளர்ப்பு பற்றிய முழு விபரம்.

‘மீன்’ பண்ணையாக மாறிய நெல்வயல் விரால் மீன் குஞ்சுகள் கிடைக்கும் இடங்கள் நீர்வாழ் உயிரின ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க மையம், தொலைபேசி 0462-2560670 பண்ணை குட்டையில் நாட்டு மீன் பண்ணை வைக்க ஆசையா? 64

வாத்து வளர்ப்பு பற்றிய முழு விபரம்.

பண்ணை கழிவுகளுகளை உண்டு வருமானம் தரும் வாத்துக்கள். 500 வாத்துக்கள் – 45 நாட்களில் விற்பனை வாத்து வளர்ப்பை போல் ஈசியான தொழில் வேறு எதுவும் இல்லை / வாத்து வளர்ப்பு முறைகள் ?? ரூ 6000 முதலீட்டில் 50வாத்துவளர்ப்பு | பெக்கின் வாத்து வளர்ப்பு 64