முட்டைக் காடை வளர்ப்பு முழு விபரம்.

காடை கூண்டு செய்வது எப்படி!!மற்றும் காடை முட்டைகள் பற்றிய விவரங்கள்!! l Quail Farming in Cage

காடைகுஞ்சை முதல் நாள் முதல் வளர்தெடுப்பது எப்படி! I Quails Brooding

வெயில் காலத்தில் காடைகளை பராமரிப்பது எப்படி!! l Quail Farming in Summer

காடை பண்ணையை சுத்தமாக வைத்திருப்பது எப்படி/How to Keep Quail Farm Clean!!

24 நாட்களில் 180-200 கிராம் வரை காடைகளை கொண்டு வருவது எப்படி / How to raise quails to 180-200 gms

காடை வளர்ப்பில் லட்சங்களில் சம்பாதிக்க முடியுமா!! l Quail Farming Profit

இனச்சேர்க்கைக்கு ஆண் மற்றும் பெண் காடைகளை கண்டுபிடிப்பது எப்படி/How to find Male and Female quail!!

காடை பண்ணை அமைப்பது எப்படி l Quail Farm Construction

வெள்ளை காடைகளில் ஆண் மற்றும் பெண் கண்டுபிடிப்பது எப்படி/How to find Male and Female in white quail!!

கூண்டு முறையில் காடை வளர்ப்பு!! Quail Cage system!! TFO Technology

246

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *