கடைகளுக்கு வருபவர்களை அடிக்க சொல்லவில்லை. மாறாக வழிநடத்தும் வங்க முதல்வர். மேலும் முறையான நிவாரணம்.

நிவாரணம்: வங்க முதல்வர் நேராக மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கினார்.

blob:https://www.facebook.com/6321ed8e-f93f-4759-8bc9-d21fc6d47159
258
admin.service-public.in

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *