2020 ல் என்ன பண்ணலாம்?ஆனந்த் ஸ்ரீநிவாசன் பேட்டி.

  1. 2020ல் இந்தியா மோசமான பொருளாதார பிரச்சனையை சந்திக்கும்.
  2. 2019ல் பெட்ரோல் விலை 10% டீசல் விலை 10% எறியுள்ளது.

307

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *