ஆனந்த் ஸ்ரீநிவாசன் பேட்டி

பெரிய முதலாளிகளின் வாங்கி கடனை வசூல் செய்யவில்லை.

ஏழைகளின் வாங்கி கணக்கில் பல வகையில் பணம் பிடிங்கப்படுகிறது.

329

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *