விழுப்புரம்: வருமானம் இன்றி தவிப்பு – ரயில் முன் பாய்ந்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் தற்கொலை

  • 4

வருமானம் இன்றி தவித்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்தார்.

விழுப்புரம், மருதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ்(40). ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவருக்கு கரோனா காலம் முதல் போதிய வருவாய் இன்றி தவித்து வந்துள்ளார். குடும்பம்நடத்த, தெரிந்தவர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் கடன் வாங்கியுள்ளார். வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமலும், வருவாய் இன்றியும் மன உளச்சலில் இருந்துள்ளார்.

AIARA

🔊 Listen to this வருமானம் இன்றி தவித்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்தார். விழுப்புரம், மருதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ்(40). ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவருக்கு கரோனா காலம் முதல் போதிய வருவாய் இன்றி தவித்து வந்துள்ளார். குடும்பம்நடத்த, தெரிந்தவர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் கடன் வாங்கியுள்ளார். வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமலும், வருவாய் இன்றியும் மன உளச்சலில் இருந்துள்ளார்.

AIARA

🔊 Listen to this வருமானம் இன்றி தவித்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்தார். விழுப்புரம், மருதூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரகாஷ்(40). ஷேர் ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவருக்கு கரோனா காலம் முதல் போதிய வருவாய் இன்றி தவித்து வந்துள்ளார். குடும்பம்நடத்த, தெரிந்தவர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்களிடம் கடன் வாங்கியுள்ளார். வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமலும், வருவாய் இன்றியும் மன உளச்சலில் இருந்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.