விடாமல் துரத்தும் கொரோனா.. 2 ஆண்டுகள் போராட்டம் வீண்.. இந்த நாட்டிற்கும் பரவிய கொரோனா பாதிப்பு

வெல்லிங்டன்: உலக நாடுகளை கொரோனா வைரஸ் அலறவிட்டு வரும் நிலையில், சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது தான் இந்நாட்டில் முதல் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019 இறுதியில் கண்டறியப்பட்ட கோவிட்-19 தான் உலக நாடுகளைத் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது. அமெரிக்கா தொடங்கி ஆப்பிரிக்கா வரை அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வைரசால் மோசமான பாதிப்பை
AIARA

🔊 Listen to this வெல்லிங்டன்: உலக நாடுகளை கொரோனா வைரஸ் அலறவிட்டு வரும் நிலையில், சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது தான் இந்நாட்டில் முதல் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019 இறுதியில் கண்டறியப்பட்ட கோவிட்-19 தான் உலக நாடுகளைத் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது. அமெரிக்கா தொடங்கி ஆப்பிரிக்கா வரை அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வைரசால் மோசமான பாதிப்பை

AIARA

🔊 Listen to this வெல்லிங்டன்: உலக நாடுகளை கொரோனா வைரஸ் அலறவிட்டு வரும் நிலையில், சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது தான் இந்நாட்டில் முதல் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2019 இறுதியில் கண்டறியப்பட்ட கோவிட்-19 தான் உலக நாடுகளைத் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது. அமெரிக்கா தொடங்கி ஆப்பிரிக்கா வரை அனைத்து நாடுகளும் கொரோனா வைரசால் மோசமான பாதிப்பை