ரஷிய டென்னிஸ் வீரர் ஆண்ட்ரு ரூப்லெவ்-க்கு கொரோனா தொற்று உறுதி[on December 27, 2021 at 12:59 pm

ரஷிய டென்னிஸ் வீரர் ஆண்ட்ரு ரூப்லெவ்-க்கு கொரோனா தொற்று உறுதி[on December 27, 2021 at 12:59 pm

ரஷியா: ரஷிய டென்னிஸ் வீரர் ஆண்ட்ரு ரூப்லெவ்-க்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து அவர் தனிமைப் படுத்திக் கொண்டார்.

🔊 Listen to this ரஷியா: ரஷிய டென்னிஸ் வீரர் ஆண்ட்ரு ரூப்லெவ்-க்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து அவர் தனிமைப் படுத்திக் கொண்டார்.

🔊 Listen to this ரஷியா: ரஷிய டென்னிஸ் வீரர் ஆண்ட்ரு ரூப்லெவ்-க்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தொற்று உறுதியானதை அடுத்து அவர் தனிமைப் படுத்திக் கொண்டார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *