பேரையூர் அருகே மின்வாரிய ஆய்வாளர் தற்கொலை

  • 5

பேரையூர் அருகே மின்வாரிய ஆய்வாளர் குடும்ப பிரச்சினையால் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் அருகே பூசலாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ்(40). மின்வாரிய ஆய்வாளராக பணி புரிந்தார்.

🔊 Listen to this பேரையூர் அருகே மின்வாரிய ஆய்வாளர் குடும்ப பிரச்சினையால் தற்கொலை செய்துகொண்டார். மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் அருகே பூசலாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ்(40). மின்வாரிய ஆய்வாளராக பணி புரிந்தார்.

🔊 Listen to this பேரையூர் அருகே மின்வாரிய ஆய்வாளர் குடும்ப பிரச்சினையால் தற்கொலை செய்துகொண்டார். மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் அருகே பூசலாபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ்(40). மின்வாரிய ஆய்வாளராக பணி புரிந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *