பெரியார் சிலை அவமதிப்பு கமல்ஹாசன் கண்டனம்

பெரியார் சிலை அவமதிப்பு கமல்ஹாசன் கண்டனம்

  • 5

சென்னை: கோவையில் பெரியார் சிலை அவமதிக்கப்பட்டதற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து நேற்று அவர் டிவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஒவ்வொரு முறை பெரியார் சிலையை அவமதிக்கும்தோறும் பெரியார் இன்னமும் வீச்சுடனும், வீரியத்துடனும் இன்றைய தலைமுறையிடம் சென்று சேருவார். பெரியாரை ஞாபகப்படுத்த மட்டுமே முடியும். அவமானப்படுத்த முடியாது’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

🔊 Listen to this சென்னை: கோவையில் பெரியார் சிலை அவமதிக்கப்பட்டதற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து நேற்று அவர் டிவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஒவ்வொரு முறை பெரியார் சிலையை அவமதிக்கும்தோறும் பெரியார் இன்னமும் வீச்சுடனும், வீரியத்துடனும் இன்றைய தலைமுறையிடம் சென்று சேருவார். பெரியாரை ஞாபகப்படுத்த மட்டுமே முடியும். அவமானப்படுத்த முடியாது’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

🔊 Listen to this சென்னை: கோவையில் பெரியார் சிலை அவமதிக்கப்பட்டதற்கு மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து நேற்று அவர் டிவிட்டரில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘ஒவ்வொரு முறை பெரியார் சிலையை அவமதிக்கும்தோறும் பெரியார் இன்னமும் வீச்சுடனும், வீரியத்துடனும் இன்றைய தலைமுறையிடம் சென்று சேருவார். பெரியாரை ஞாபகப்படுத்த மட்டுமே முடியும். அவமானப்படுத்த முடியாது’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *