பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு Live Updates : சீறிய பாய்ந்த காளைகளின் புகைப்படங்கள்!

  • 4

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு LIVE VIDEO

பாலமேடு ஜல்லிகட்டில் இரண்டாம் சுற்றில் சீறிப் பாய்ந்த காளைகள்!

ஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டு

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு 2-ம் சுற்று முடிவு

இரண்டாம் சுற்று முடிவில் வாடிவாசலில் இருந்து இதுவரை மொத்தம் 176 காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளன.

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகளின் படங்கள்

ஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டு

பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு

மதுரை பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு இன்று தொடங்கியது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் 700 மாடுகளும், 300 மாடு பிடி வீரர்களும் களமிறங்குகின்றனர். கொரோனா பரிசோதனை செய்த மாடுபிடி வீரர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

🔊 Listen to this பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு LIVE VIDEO பாலமேடு ஜல்லிகட்டில் இரண்டாம் சுற்றில் சீறிப் பாய்ந்த காளைகள்! ஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டு பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு 2-ம் சுற்று முடிவு இரண்டாம் சுற்று முடிவில் வாடிவாசலில் இருந்து இதுவரை மொத்தம் 176 காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளன. பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகளின் படங்கள் ஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டு பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு மதுரை பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு இன்று தொடங்கியது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் 700 மாடுகளும், 300 மாடு பிடி வீரர்களும் களமிறங்குகின்றனர். கொரோனா…

🔊 Listen to this பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு LIVE VIDEO பாலமேடு ஜல்லிகட்டில் இரண்டாம் சுற்றில் சீறிப் பாய்ந்த காளைகள்! ஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டு பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு 2-ம் சுற்று முடிவு இரண்டாம் சுற்று முடிவில் வாடிவாசலில் இருந்து இதுவரை மொத்தம் 176 காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டுள்ளன. பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டில் சீறிப்பாய்ந்த காளைகளின் படங்கள் ஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டுஜல்லிக்கட்டு பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு மதுரை பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு இன்று தொடங்கியது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் 700 மாடுகளும், 300 மாடு பிடி வீரர்களும் களமிறங்குகின்றனர். கொரோனா…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *