பாகிஸ்தான் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்து சிதறி விபத்து

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் சியாச்சின் பகுதியில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்து சிதறி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 2 விமானிகள் உயிரிழந்ததாக பாக். ராணுவம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. 

🔊 Listen to this இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் சியாச்சின் பகுதியில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்து சிதறி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 2 விமானிகள் உயிரிழந்ததாக பாக். ராணுவம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. 

🔊 Listen to this இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் சியாச்சின் பகுதியில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் வெடித்து சிதறி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் 2 விமானிகள் உயிரிழந்ததாக பாக். ராணுவம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.