நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க முழு அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுகிறோம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு விரிவான அறிக்கை

நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் முழு அர்பணிப்பபோடு தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமைச்செயலாளர் இறையன்பு அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். கல்வியை பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றியதை எதிர்த்து திமுக எம்எல்ஏ வழக்கு: ஜனவரி 3 ஆம் வாரத்தில் விசாரணை
AIARA

🔊 Listen to this நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் முழு அர்பணிப்பபோடு தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமைச்செயலாளர் இறையன்பு அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். கல்வியை பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றியதை எதிர்த்து திமுக எம்எல்ஏ வழக்கு: ஜனவரி 3 ஆம் வாரத்தில் விசாரணை

AIARA

🔊 Listen to this நீர்நிலைகளை பாதுகாக்கவும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் முழு அர்பணிப்பபோடு தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமைச்செயலாளர் இறையன்பு அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். கல்வியை பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றியதை எதிர்த்து திமுக எம்எல்ஏ வழக்கு: ஜனவரி 3 ஆம் வாரத்தில் விசாரணை