தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் முதுகு வலி காரணமாக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி விலகல்

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் முதுகு வலி காரணமாக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி விலகல்

ஜோகன்னஸ்பர்க்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் முதுகு வலி காரணமாக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி விலகினார். ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெறும் போட்டியில் கே.எல்.ராகுல் இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 

AIARA

🔊 Listen to this ஜோகன்னஸ்பர்க்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் முதுகு வலி காரணமாக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி விலகினார். ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெறும் போட்டியில் கே.எல்.ராகுல் இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 

AIARA

🔊 Listen to this ஜோகன்னஸ்பர்க்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 2-வது டெஸ்ட் போட்டியில் முதுகு வலி காரணமாக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி விலகினார். ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் நடைபெறும் போட்டியில் கே.எல்.ராகுல் இந்திய அணிக்கு கேப்டனாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 

Leave a Reply

Your email address will not be published.