தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பாக்சிங் டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு[on December 26, 2021 at 1:24 pm

தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பாக்சிங் டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு[on December 26, 2021 at 1:24 pm

செஞ்சூரியன்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பாக்சிங் டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது. செஞ்சூரியனில் நடக்கும் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். கிறிஸ்துமஸ் தினத்துக்கு அடுத்த நாள் நடக்கும் போட்டி பாக்சிங் டே போட்டி என அழைக்கப்படுகிறது.

🔊 Listen to this செஞ்சூரியன்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பாக்சிங் டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது. செஞ்சூரியனில் நடக்கும் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். கிறிஸ்துமஸ் தினத்துக்கு அடுத்த நாள் நடக்கும் போட்டி பாக்சிங் டே போட்டி என அழைக்கப்படுகிறது.

🔊 Listen to this செஞ்சூரியன்: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பாக்சிங் டே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது. செஞ்சூரியனில் நடக்கும் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். கிறிஸ்துமஸ் தினத்துக்கு அடுத்த நாள் நடக்கும் போட்டி பாக்சிங் டே போட்டி என அழைக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *