தென்காசி மாவட்டத்தில் ஓராண்டில் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் 58 பேர் கைது

தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நடந்த பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் மீது எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல்துறை வெளியிட் டுள்ள அறிக்கை:

தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டில் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருட்கள் கடத்தல், போக்ஸோ, மணல் திருட்டு போன்ற பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டதற்காக 10 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த ஆண்டில் 58 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த 2020-ம் ஆண்டு தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்ததாக 944 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து ரூ. 6,58,71,640 மதிப்பிலான 6,587 கிலோ புகையிலைப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கடந்த ஆண்டில் 1,109 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

AIARA

🔊 Listen to this தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நடந்த பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் மீது எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல்துறை வெளியிட் டுள்ள அறிக்கை: தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டில் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருட்கள் கடத்தல், போக்ஸோ, மணல் திருட்டு போன்ற பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டதற்காக 10 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த ஆண்டில் 58 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த 2020-ம்…

AIARA

🔊 Listen to this தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நடந்த பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் மீது எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து காவல்துறை வெளியிட் டுள்ள அறிக்கை: தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டில் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருட்கள் கடத்தல், போக்ஸோ, மணல் திருட்டு போன்ற பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டதற்காக 10 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த ஆண்டில் 58 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கடந்த 2020-ம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.