தூய்மைக் காவலர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்: ஜி.கே.வாசன் கோரிக்கை

தூய்மைக் காவலர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்: ஜி.கே.வாசன் கோரிக்கை

சென்னை: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் வெளியிட்ட அறிக்கை: திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் 66 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைக் காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தூய்மைக் காவலர்கள் ஊதிய உயர்வு வழங்கவும், வாகனம் தொடர்பான குறைபாடுகளை களையவும், பணி நிரந்தரம் செய்யவும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். எனவே தமிழக அரசு, மாநிலம் முழுவதும் தூய்மைக் காவலர்களாக பணிபுரிவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்கி, பணி நிரந்தரம் செய்து அவர்கள் வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய உதவ வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

🔊 Listen to this சென்னை: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் வெளியிட்ட அறிக்கை: திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் 66 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைக் காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தூய்மைக் காவலர்கள் ஊதிய உயர்வு வழங்கவும், வாகனம் தொடர்பான குறைபாடுகளை களையவும், பணி நிரந்தரம் செய்யவும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். எனவே தமிழக அரசு, மாநிலம் முழுவதும் தூய்மைக் காவலர்களாக…

🔊 Listen to this சென்னை: தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன் வெளியிட்ட அறிக்கை: திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் 66 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தூய்மைக் காவலர்கள் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தூய்மைக் காவலர்கள் ஊதிய உயர்வு வழங்கவும், வாகனம் தொடர்பான குறைபாடுகளை களையவும், பணி நிரந்தரம் செய்யவும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். எனவே தமிழக அரசு, மாநிலம் முழுவதும் தூய்மைக் காவலர்களாக…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *