தூத்துக்குடியில் ரூ.6.5 கோடி மதிப்புள்ள அம்பர் கிரீஸ் பறிமுதல்

  • 4

தூத்துக்குடி: திமிங்கலம் உமிழக்கூடிய 'அம்பர் கிரீஸ்' என்ற மெழுகுப்பொருள் தென் மாவட்டங்களில் பிடிபடுவது கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்துள்ளது. திருச்செந்தூர் அருகே ரூ.6.5 கோடி மதிப்புள்ள அம்பர் கிரீஸ் நேற்று பிடிபட்டது.

நறுமணம் தயாரிக்க

🔊 Listen to this தூத்துக்குடி: திமிங்கலம் உமிழக்கூடிய 'அம்பர் கிரீஸ்' என்ற மெழுகுப்பொருள் தென் மாவட்டங்களில் பிடிபடுவது கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்துள்ளது. திருச்செந்தூர் அருகே ரூ.6.5 கோடி மதிப்புள்ள அம்பர் கிரீஸ் நேற்று பிடிபட்டது. நறுமணம் தயாரிக்க

🔊 Listen to this தூத்துக்குடி: திமிங்கலம் உமிழக்கூடிய 'அம்பர் கிரீஸ்' என்ற மெழுகுப்பொருள் தென் மாவட்டங்களில் பிடிபடுவது கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்துள்ளது. திருச்செந்தூர் அருகே ரூ.6.5 கோடி மதிப்புள்ள அம்பர் கிரீஸ் நேற்று பிடிபட்டது. நறுமணம் தயாரிக்க

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *