தவறாக நடக்க முயன்றதாக புகார்: சேலம் காவலர் பணியிடை நீக்கம்

  • 5

சேலம்: ரயில்வே பெண் காவலரிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற புகார் தொடர்பாக பனமரத்துப்பட்டி காவல் நிலைய காவலரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சேலம் எஸ்பி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சேலம் அடுத்த மகுடஞ்சாவடி ஆ.புதூரைச் சேர்ந்தவர் செல்வன் (32). இவர் சேலம் பனமரத்துப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் முதல் நிலை காவலராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

AIARA

🔊 Listen to this சேலம்: ரயில்வே பெண் காவலரிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற புகார் தொடர்பாக பனமரத்துப்பட்டி காவல் நிலைய காவலரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சேலம் எஸ்பி உத்தரவிட்டுள்ளார். சேலம் அடுத்த மகுடஞ்சாவடி ஆ.புதூரைச் சேர்ந்தவர் செல்வன் (32). இவர் சேலம் பனமரத்துப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் முதல் நிலை காவலராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

AIARA

🔊 Listen to this சேலம்: ரயில்வே பெண் காவலரிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற புகார் தொடர்பாக பனமரத்துப்பட்டி காவல் நிலைய காவலரை பணியிடை நீக்கம் செய்து சேலம் எஸ்பி உத்தரவிட்டுள்ளார். சேலம் அடுத்த மகுடஞ்சாவடி ஆ.புதூரைச் சேர்ந்தவர் செல்வன் (32). இவர் சேலம் பனமரத்துப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் முதல் நிலை காவலராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.