தமிழகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக்குவது குறித்து  முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை

தமிழகத்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை கடுமையாக்குவது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை

  • 6

சென்னை : தமிழகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார். ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், முக்கிய ஆலோசனை இன்று நடைபெறுகிறது.

AIARA

🔊 Listen to this சென்னை : தமிழகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார். ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், முக்கிய ஆலோசனை இன்று நடைபெறுகிறது.

AIARA

🔊 Listen to this சென்னை : தமிழகத்தில் ஊரடங்கு நீட்டிப்பு மற்றும் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார். ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்றுடன் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், முக்கிய ஆலோசனை இன்று நடைபெறுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.