தஞ்சாவூர் காவல் சரகத்தில் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் 2021-ம் ஆண்டில் 256 பேர் கைது: டிஐஜி பிரவேஷ்குமார் தகவல்

தஞ்சாவூர் காவல் சரகத்தில் 2021-ம் ஆண்டில் 256 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என காவல் துறை துணைத் தலைவர் பிரவேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து நேற்று அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

🔊 Listen to this தஞ்சாவூர் காவல் சரகத்தில் 2021-ம் ஆண்டில் 256 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என காவல் துறை துணைத் தலைவர் பிரவேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து நேற்று அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

🔊 Listen to this தஞ்சாவூர் காவல் சரகத்தில் 2021-ம் ஆண்டில் 256 பேர் குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என காவல் துறை துணைத் தலைவர் பிரவேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து நேற்று அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *