செர்பியா டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிச்சின் விசாவை ரத்து செய்தது ஆஸ்திரேலிய அரசு

செர்பியா டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிச்சின் விசாவை ரத்து செய்தது ஆஸ்திரேலிய அரசு

  • 10

சிட்னி : செர்பியா டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிச்சின் விசாவை ஆஸ்திரேலிய அரசு ரத்து செய்தது.மெல்போர்னில் நடைபெறும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்க சென்ற ஜோகோவிச்சின் விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 

AIARA

🔊 Listen to this சிட்னி : செர்பியா டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிச்சின் விசாவை ஆஸ்திரேலிய அரசு ரத்து செய்தது.மெல்போர்னில் நடைபெறும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்க சென்ற ஜோகோவிச்சின் விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 

AIARA

🔊 Listen to this சிட்னி : செர்பியா டென்னிஸ் வீரர் நோவக் ஜோகோவிச்சின் விசாவை ஆஸ்திரேலிய அரசு ரத்து செய்தது.மெல்போர்னில் நடைபெறும் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் பங்கேற்க சென்ற ஜோகோவிச்சின் விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.