சூடான தலைப்புகள் – Hot Titles

  1. ப.ஜ.க. அண்ணாமலை தலைமையில் ,சென்னையில் நோன்பு திறப்பு அழைப்பு.
  2. – டில்லி ஜகான்கீர்பூர் ஆக்கிரப்பு என்ற பெயரில் வீடுகள், கடைகள், பள்ளிவாசல்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன, அதே இடத்தில் ஆக்கிரப்பில் இருந்த கோவிலைத்தவிர.
  3. மகாத்மா காந்தி மறைந்த நாள் அன்று, இனிப்பு வழங்கி விழா கொண்டாடிய புதுச்சேரி அரவிந்த் ஆசிரமம்.
  4. காவல்துறை அதிகாரிகளிடம், வாகன சோதனையின்போது, வாகன ஆவணங்கள் மற்றும் ஓட்டுனர் உரிமம் ஆகியவற்றை mParivahan, Digilocker அரசு செயலிகள் மூலம் காட்டலாம்:
  5. வெளிநாட்டு பிரதமர்கள் இந்தியா வந்தபோது, சுவர் எடுத்து, துணிகட்டி, குடிசைகளை மறைக்கும் பிரதமர் மோடி.

AIARA

🔊 Listen to this – ப.ஜ.க. அண்ணாமலை தலைமையில் ,சென்னையில் நோன்பு திறப்பு அழைப்பு. – டில்லி ஜகான்கீர்பூர் ஆக்கிரப்பு என்ற பெயரில் வீடுகள், கடைகள், பள்ளிவாசல்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன, அதே இடத்தில் ஆக்கிரப்பில் இருந்த கோவிலைத்தவிர. – மகாத்மா காந்தி மறைந்த நாள் அன்று, இனிப்பு வழங்கி விழா கொண்டாடிய புதுச்சேரி அரவிந்த் ஆசிரமம். – காவல்துறை அதிகாரிகளிடம், வாகன சோதனையின்போது, வாகன ஆவணங்கள் மற்றும் ஓட்டுனர் உரிமம் ஆகியவற்றை mParivahan, Digilocker அரசு செயலிகள்…

AIARA

🔊 Listen to this – ப.ஜ.க. அண்ணாமலை தலைமையில் ,சென்னையில் நோன்பு திறப்பு அழைப்பு. – டில்லி ஜகான்கீர்பூர் ஆக்கிரப்பு என்ற பெயரில் வீடுகள், கடைகள், பள்ளிவாசல்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டன, அதே இடத்தில் ஆக்கிரப்பில் இருந்த கோவிலைத்தவிர. – மகாத்மா காந்தி மறைந்த நாள் அன்று, இனிப்பு வழங்கி விழா கொண்டாடிய புதுச்சேரி அரவிந்த் ஆசிரமம். – காவல்துறை அதிகாரிகளிடம், வாகன சோதனையின்போது, வாகன ஆவணங்கள் மற்றும் ஓட்டுனர் உரிமம் ஆகியவற்றை mParivahan, Digilocker அரசு செயலிகள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published.